Uzun yıllara varan deneyim, yüzlerce mutlu müşteri.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, kişisel verilerimin Virtara Group Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi (“Virtara”) tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Bu kapsamda, tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı kabul ederek, telefon numaram, e-posta adresim, isim ve soy ismim ve sair kişisel verilerimin Virtara tarafından sağlanan satın alma alışkanlıklarının takibi, kampanya ve paket bilgilendirmeleri hizmetleri, ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları vb. çeşitli kanallarla gerçekleştirilmesi ve bu amaçlarla verilerimin her türlü platformda muhafaza edilmesini, Virtara nezdindeki her türlü hizmetten faydalanabilmem, tanıtımının yapılması, pazarlaması ve satışı için her türlü iletişim aracı ve kanalla bilgilendirme yapılması ve hizmetin tanıtımı için kişisel verilerimin her türlü platformda muhafaza edilmesi ve Virtara online anket çalışmalarına katılmam halinde web-sitesi ve online hizmetlerinin geliştirilebilmesi amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini, Virtara iştiraklerine, anılan 3. kişilere aktarılmasına rıza gösteriyorum.

Sayılan bilgiler ve belgeler bakımından; Virtara’nın bu bilgi ve belgeleri elinde bulundurma, kaydetme, saklama, işleme ve paylaşma hakkı tanındığı müşteri tarafından kabul edilmiş olacaktır. Yine bu bilgi ve belgeler bakımından Virtara’nın sahip olduğu/olacağı ve özel nitelikli kişisel verilerin kullanılması, işlenmesi, aktarılması ve verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin gerektiğinde yurt dışına aktarılması konusunda rızam/ muvafakatim bulunduğunu gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır.